top of page

Toplum 5.0


· İnsanlık ilk olarak avcı toplumla başladı ve hayatlarını devam ettirebilmek için avlanmak zorundaydılar.

· Ardından tek besin kaynağının vahşi hayvanlar olmadığını keşfettiler. Buğday, arpa ve mercimek gibi tahıl besinlerin keşfiyle tarım başladı. Tarımın keşfi ile birlikte ilk üretimine de başlanmış oldu.

· Ardından ilk kez buhar teknolojisi ile ulaşım sağlanmaya, yeni endüstri ürünlerinin üretimine başlandı ve endüstriyel topluma geçiş sağlandı.

· Daha sonra Bilgisayarlar ve dijital teknolojinin hakim olmasıyla üretim çok daha büyük bir ivme kazanarak bilgi toplumu dönemi başladı.


Varoluşumuzun en başından beri yaşanan her bir gelişme, sanki sonsuza kadar sürecekmiş ve daha büyüğü gelmeyecekmiş düşüncesi yaratırıyor. Elbette bu daha çok tüketici tarafında olan bizler için geçerli. Oysa arka planda teknoloji sürekli olarak gelişiyor.


Mesela Endüstri 4.0 kavramı hemen herkesin dilinde.

Sırasıyla buhar makinesi, elektrik ve bilgisayarın icadıyla birinci, ikinci ve üçüncü endüstri devrimini yapan insanlık, şu an siber-fiziksel sistemlerin hüküm sürdüğü "Endüstri 4.0" devrimini yaşıyor.

Örneğin; Robotlar fabrika içerisinde insan kolunun yapabileceği hemen hemen her hareketi yapabiliyor. Birbirleriyle iletişim kurabiliyor, elde ettikleri verileri anlık olarak bulut sistemine kaydedebiliyor ve böylece yöneticiler tarafından veriler anlık olarak kolaylıkla incelenebiliyor. Sonuçta fabrikaları küçük bir insan grubu yönetiyor. İşte tam bu noktada da “istihdam” sorusu akıllara geliyor.


Almanya önderliğinde başlatılan Endüstri 4.0 sonrasında şimdi de Japonlar tarafından Toplum 5.0 kavramı yani “Toplum için teknoloji” önerisi ortaya atıldı.

Toplum 5.0 ilk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreci bölümlere ayırıyor ve günümüze kadar olan süreçte toplumları Avcı Toplum, Tarım Toplumu, Endüstriyel Toplum, Bilgi Toplumu ve Akıllı Toplum olarak beşe ayırıyor.


Toplum 5.0 ile Japonların temel hedefi toplumu dijital dönüşümlere hazırlamak ve yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler üretmek.

Bugüne kadar en az konuşulan ama çok kritik bir konu var.

Dijital dönüşüme mikro düzeyde insanın, makro düzeyde toplumların nasıl hazırlanacağı konusu.


Japonya’da Toplum 5.0 felsefesinin 4 adet ana hedefi var

• Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek

• Sanal dünya ile gerçek dünyayı bir araya getirmek.

• Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması

• Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Özetle; Almanların Endüstri 4.0 yaklaşımı teknoloji ile üretime odaklanan bir yaklaşımken Japonların Toplum 5.0’ı aynı teknolojiyi üreten ve kullanan insana ve topluma odaklanan bir yaklaşım.

📷

88 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page